Duurzaamheid als focus

CO2-Prestatieladder
Wij van de AVZ-Group vinden duurzaamheid belangrijk, daarom werken we nu met de CO2-Prestatieladder. Dit CO2-managementsysteem zorgt ervoor dat we jaarlijks worden getoetst op onze ambities, verlaging van CO2-uitstoot en continue op zoek zijn naar verbetering.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Ons energiebeleid
In 2021 is de AVZ-Group begonnen met het in kaart brengen van de CO2-footprint met als achterliggend doel om deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. In dit bericht komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Energieverbruik 2022
Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. In 2021 was de nulmeting om de totale CO2-uitstoot van de AVZ-Group in kaart te brengen, deze bedroeg in dat jaar 941,3 ton CO2. Reden genoeg om snel aan de slag te gaan met de implementatie van CO2-reducerende maatregelen. AVZ-Group heeft namelijk als doelstelling gesteld om in 2025  49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2021.

Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en fte. Dankzij de geïmplementeerde maatregelen zijn we met de groep al goed bezig met de reductie bij alle bedrijven, maar desondanks zijn we toch in CO2-uitstoot iets gestegen in 2022.

De reden van de stijging in CO2-uitstoot komt omdat we een extra pand voor Smits huren t.b.v. de productie van outdoor living producten. Om onze doelstelling van 2025 toch te kunnen behalen, moeten we dit jaar goed aan de slag met de implementatie van nieuwe maatregelen!
Deze CO2-uitstoot reducering willen we behalen door middel van vastgestelde maatregelen zoals bijvoorbeeld:

1) Overstap naar 100% Nederlandse groene stroom (per jan. 2023);
2) Introductie van een fietsplan;
3) De installatie van slimme thermostaatknoppen;
4) Warmteverlies tegengaan in magazijnen en productiehallen;
5) Het plaatsen van zonnepanelen;
6) De optimalisatie van intern & extern transport.


Individuele bijdrage

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!

Meer informatie over de CO₂-prestatieladder vindt u op www.skao.nl.

 

Cijfers 

Scope 1OmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Gasverbruik - vastgoed155.083m32,085323,3
Diesel - wagenpark23.352liter3,26276,2
Benzine - wagenpark42.321liter2,784117,6
Totaal scope 1   517,2
Scope 2OmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Elektriciteitsverbruik - vastgoed (grijze stroom)777.186kWh0,523406,5
Elektriciteitsverbruik - wagenpark (grijze stroom)53.815kWh0,1045,6
Totaal scope 2    412,1
Business travelOmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Zakelijke vervoer - gedeclareerde kilometers (we-we)40.887km0,1937,9
OV - trein4.036km0,0150,06
Vliegreizen < 70010.602km0,2342,5
Vliegreizen 700 - 250021.548km0,1723,7
Totaal travel   14,1
Totale CO2-footprint (scope 1, 2 & bt)943,4

*CO2-uitstoot 2022 (in tonnen CO2)